Podstawy wiary

Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen

Rzym 11:36

 

  • Uznajemy, że jest tylko jeden prawdziwy i żywy Bóg, który objawia się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, że jest On godzien wszelkiej czci, chwały i uwielbienia jako Stwórca wszystkiego.
  • Uznajemy Jezusa Chrystusa za zapowiadanego Mesjasza, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród ludzi.
  • Wierzymy, że wszyscy ludzie zgrzeszyli ale Bóg okazał swą miłość do nas przez posłanie swojego Syna, który umarł na krzyżu jako jedyna, doskonała i wystarczająca ofiara za grzechy każdego, kto w niego uwierzy. 
  • Wierzymy, że zbawienie jest darem łaski Bożej na którą nie można sobie zasłużyć swoimi uczynkami.
  • Wierzymy, że Jezus Chrystus został wskrzeszony z martwych, wstąpił do Nieba i zasiadł na tronie.
  • Wierzymy, że każdy człowiek potrzebuje uwierzyć w Jezusa Chrystusa, pokutować ze swoich grzechów, przyjąć Boże usprawiedliwienie, narodzić się na nowo i dać się ochrzcić.
  • Wierzymy, w dostępną dla każdego wierzącego obietnicę chrztu w Duchu Świętym, którego potwierdzeniem są dary Ducha.
  • Uznajemy Biblię za jedyny autorytet w sprawach wiary i poznania Boga. Pismo Święte w całości jest natchnionym Słowem Bożym.
  • Wierzymy, że wykonaniem Starego Testamentu jest Pan Jezus Chrystus.