O nas

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Jan 13:34-35

 

Jesteśmy społecznością ewangelicznych chrześcijan, którzy doświadczyli łaski przebaczenia grzechów, miłości Bożej i nasze życie uległo zmianie. Żyjąc wcześniej bez nadziei, radości i wewnętrznego pokoju chcemy dzisiaj świadczyć o Chrystusie każdemu, kto podobnie jak my wcześniej żyje w lęku, wewnętrznego niepokoju czy braku celu i sensu życia. Bo tylko zmartwychwstały i zwycięski Chrystus jest odpowiedzią na nasze rozterki i uzdrowieniem dla naszych dusz i ciał. Dlatego z wdzięczności i miłości do Niego, pragniemy uczyć się tej bezwarunkowej miłości do bliźniego, starając się prowadzić pobożne życie.