Kontakt

Bądźmy w kontakcie

„A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” 

Fil. 4:7

Adres

ul. Piłsudskiego 122
32-540 Trzebinia

 

Kontakt

Służba duszpasterska
info@ps122.eu
Służba ewangelizacyjna, edukacyjna
info@ps122.eu
Służba techniczna, media
info@ps122.eu